Kurser

Her får du en oversigt over de kurser, jeg faciliterer i Kraftsang. Du vil både finde et grundkursus og flere videregående kurser samt dagskurser som følger det nordiske årshjul. Finder du ikke det, du leder efter, eller har du spørgsmål til nogle af kursusbeskrivelserne, er du velkommen til at kontakte mig. For de videregående kurser gælder det som udgangspunkt, at du skal have deltaget på grundkurset Intuitiv Kraftsang, stemmeforløbet Løft din Vibration eller have taget en række personlige sessions eller lydcirkler. Der kan være undtagelser fra dette, hvis du kender til intuitivt stemmearbejde andre steder fra, så kontakt mig hvis du er i tvivl.

Kærligst, 
BirgitteHelena

Intuitiv Kraftang

2-dags grundkursus i dit unikke sjælssprog

Intuitiv kraftsang er en fri og ubunden udtryksform – et universelt sjælssprog som rummer alt det, vi mennesker hver især er.

Gennem dette udtryk kan vi frisætte os selv fra begrænsende overbevisninger, vi kan hente vores kraft hjem, vi kan få bedre styr på tanker og adfærd, og vi kan forbinde os med naturen, moder jord, Sjæl og Spirit – Altings Væsen.

Kraftsangen bringer os i dybere kontakt med det, vi ønsker at se nærmere på, feks. fysiske tilstande – hvorfor er de kommet? Og tilbagevendende følelsesmæssige mønstre. 

Urstemmen viser os vejen ind i os selv, så vi gradvist kan heles og gradvist komme frem og stå i den kraft, det er meningen, vi skal stå og virke i.

På dette grundkursus får du en grundig introduktion til hvordan, du kommer i gang med at synge intuitiv kraftsang. Alle med en stemme kan lære denne særlige udtryksform, og det kræver intet andet end din åbenhed, længslen efter at komme ud med dig selv, og nysgerrigheden på at forstå dig selv på et dybere plan. 

Grundlæggende handler intuitiv kraftsang om at kunne hengive sig i lyden uden at dømme det, der kommer ud af os. Nogle er hurtige til at lære dette, for andre tager det længere tid. 

I løbet af de 2 dage lærer du at åbne til din urstemme gennem både stemme- og kropsøvelser, og du præsenteres for en bred vifte af kraftsangens anvendelsesmuligheder. 

Vi vil blandt andet arbejde med:

 • lyd der frigør i kroppen og i følelserne
 • lyd der harmoniserer krop og følelser
 • lyd og kraftsang der påkalder energi og kraft
 • guidet lydmeditation
 • guidet indre lydrejse 
 • kraftsang der frisætter mentalt, kropsligt og følelsesmæssigt
 • afspænding og stilhed
 • lyd og kraftsang der lindrer og heler præcis så dybt, som du lader det gå
 • kraftsang der forbinder dig med naturen

Frisæt dit Selvværd

Videregående kraftsang kursus

Hvor sidder selvværdet egentlig? Hvad kommer det af, og hvordan kan vi pleje vores selvværd, så vi opnår en kærlighedsrelation til os selv fremfor et anstrengt forhold?

Hvordan har dit selvværd det? Er du ofte bange for ikke at gøre noget godt nok, ikke at være tilstrækkelig, eller slider du med at gøre en masse mennesker tilfredse? Holder du dig tilbage, fordi du er bange for hvordan, du vil blive modtaget af andre, hvis du er helt dig selv? 

Måske genkender du en eller flere af disse sætninger – måske passer de generelt på dig, eller de passer på nogle helt særlige områder i dit liv. 

På dette 2-dags kursus tager vi fat omkring selvværdet og kigger det efter i sømmene. Vi sætter lyd på selvværdet og på alt det, der blokerer for, at den naturlige tilstand af en værdig eksistens, kan residere uhæmmet og naturligt i os. Vi lader kraftsangen gøre arbejdet. Vi skal ikke regne noget ud, analysere eller vide noget som helst. Vi skal mærke, og så skal vi hengive os til stemmens kraft og lydene i os, der frisætter, løfter og skaber harmoni og heling der, hvor der før fandtes ubalance.

Kurset er et videregående kraftsang kursus og deltagelse forudsætter, at du har sunget intuitiv kraftsang før og kender til alle de grundlæggende elementer i kraftsangs energiarbejde. Du skal derfor have deltaget i grundkurset “Intuitiv kraftsang” eller noget tilsvarende. Adgangsgivende er også Soul Voice® 2-dags workshop, Løft din Vibration stemmeforløb eller, hvis du har deltaget i minimum 4 lydcirkler hos Kraftsang forud for kurset.

Gennem en række forskellige øvelser og måder at anvende kraftsang på, synger vi os dybt ind i tema’et omkring selvværd, og det at være og føle sig værdig. 

Vi arbejder blandt andet med:

 • åbning af urstemmen
 • forløsning af usande overbevisninger
 • guidet, indre lydrejse
 • lydhealing
 • guidet lydmeditation
 • kropsøvelser 
 • afspænding

 

Kurset henvender sig til dig, der kan kende lidt af dig selv i de indledende ord, og som gerne vil være fri af begrænsningerne i et selvværd, der halter et eller flere steder i livet. Dine udfordringer med dit selvværd kan både være af større eller mindre karakter, vi arbejder der, hvor vi er hver især, og derfor er der plads til alle.

Moder Jord Synger

Intuitiv kraftsang der forbinder dig med naturen. Videregående kraftsang kursus.

Velkommen til 2 dage i dyb forbindelse og kommunikation med Moder Jord og Naturen. På dette videregående kraftsang kursus dykker vi dybere ned i hvordan, vi kan kommunikere med jorden og naturen gennem urstemmen. Mødet og magien sker i hengivelsen. Tør vi slippe endnu dybere, vil vi opleve sløret mellem virkelighederne tyndes eller helt forsvinde, og en fortryllet verden åbne sig. Vi bliver et med stenen, planten og træet. Vi lytter ind i vindens, solens og vandets sprog og bliver gradvist i stand til at modtage den visdom der altid findes her. Visdommen er først og fremmest ren tilstedeværelse. Gennem urstemmen opløses vi og bliver til energi, der kan smelte ind med Alt.

Intuitiv kraftsang i denne form kræver øvelse, åbenhed og dedikation men intet andet. Kurset er for dig, der længes efter en dybere kontakt med naturen og for dig, der elsker naturen, føler dig hjemme der og gerne vil kommunikere dybere med den. Måske kommunikerer du allerede meget med naturen, men din urstemme kalder dig ud i skoven og ud på engen og overdrevet, ud i vildnisset og vil have dig til at synge med Moder Jord. Arbejder du i forvejen med shamanisme eller naturspiritualitet i en eller anden form, får du udvidet din værktøjskasse med et redskab, som har mange facetter og muligheder.

Kurset er videregående, og du må derfor have gennemgået grundkurset Intuitiv Kraftsang eller tilsvarende, så du er bekendt og fortrolig med arbejdsmetoderne og kender til alle de grundlæggende elementer i kraftsangs energiarbejde. En stor del af kurset foregår udendørs.

Adgangsgivende er også Soul Voice® 2-dags workshop, Løft din Vibration stemmeforløb eller, hvis du har deltaget i minimum 4 lydcirkler eller 2 1-dags workshops hos Kraftsang forud for kurset.