Kurser & Workshops

Kraftsangs workshops har til formål at udvikle og skabe indsigt og at højne bevidsthed og vibration med stemmen som det gennemgående redskab. Hvor Kraftsangs lydcirkler er korte og giver smagsprøver og vedligeholder stemmearbejdet og fællesskabet, giver kurserne hos Kraftsang anledning til at gå dybere i det terapeutiske og det naturspirituelle energiarbejde. 

Kraftsang tilbyder kurser af terapeutisk karakter, hvor vi fordyber os i stemmens kraftpotentiale og arbejder med frisættelse, indsigt og højnelse af bevidsthed og den personlige vibration.

Workshops ved Årshjulets tærskler er en række workshops, hvor vi lader årets gang i naturen invitere os ind i dybere forbindelser med cyklus, vores krop som en del af den natur, der omgiver os, og de temaer der viser sig i naturen i løbet af en årscyklus.  Disse 1-dags workshops har rod i shamanistisk og naturspirituelt arbejde og er guidet energiarbejde, rituelt og ceremonielt arbejde med kraftsangen som redskab og med vægt på fællesskab og samvær.

Fælles for Kraftsangs kurser og workshops er, at de altid har både det naturspirituelle og det terapeutiske og udviklingsorienterede perspektiv.

Udover Kraftsangs egne workshops undervises fra tid til anden også i de standardiserede Soul Voice® 2- & 5-dags kurser.

Herunder finder du mere info om de forskellige kurser og workshops Kraftsang tilbyder.

Vil du opdateres automatisk med de nye beskrivelser så snart, de er klar, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet “Inspiration fra Kraftsang” lige her

                                                                                                                                                                                                               Artwork by Louise Molin Art

Intuitiv Kraftsang

2-dags grundkursus

Intuitiv kraftsang er en fri og ubunden udtryksform – et universelt sjælssprog som rummer alt det, vi mennesker hver især er. Gennem dette udtryk kan vi frisætte os selv fra begrænsende overbevisninger, vi kan hente vores kraft hjem, vi kan få bedre styr på tanker og adfærd, og vi kan forbinde os med naturen, moder jord, Sjæl og Spirit – Altings Væsen. 

Kraftsangen bringer os i dybere kontakt med det, vi ønsker at se nærmere på, feks. fysiske tilstande – hvorfor er de kommet? og tilbagevendende følelsesmæssige mønstre. Urstemmen viser os vejen ind i os selv, så vi gradvist kan heles og gradvist komme frem og stå i den kraft, det er meningen, vi skal stå og virke i.

På dette grundkursus får du en grundig introduktion til hvordan, du kommer i gang med at synge intuitiv kraftsang. Alle med en stemme kan lære denne særlige udtryksform, og det kræver intet andet end din åbenhed, længslen efter at komme ud med dig selv, og nysgerrigheden på at forstå dig selv på et dybere plan. 

Grundlæggende handler intuitiv kraftsang om at kunne hengive sig i lyden uden at dømme det, der kommer ud af os. Nogle er hurtige til at lære dette, for andre tager det længere tid. 

I løbet af de 2 dage lærer du at åbne til din urstemme gennem både stemme- og kropsøvelser, og du præsenteres for en bred vifte af kraftsangens anvendelsesmuligheder. 

Vi vil blandt andet arbejde med:

 • lyd der frigør i kroppen og i følelserne
 • lyd der harmoniserer krop og følelser
 • lyd og kraftsang der påkalder energi og kraft
 • guidet lydmeditation
 • guidet indre lydrejse 
 • kraftsang der frisætter mentalt, kropsligt og følelsesmæssigt
 • afspænding og stilhed
 • lyd og kraftsang der lindrer og heler præcis så dybt, som du lader det gå
 • kraftsang der forbinder dig med naturen

Frisæt dit Selvværd

2-dags videregående kraftsang kursus

Hvordan har dit selvværd det? Er du ofte bange for ikke at gøre noget godt nok, ikke at være tilstrækkelig, eller slider du med at gøre en masse mennesker tilfredse? Holder du dig tilbage, fordi du er bange for hvordan, du vil blive modtaget af andre, hvis du er helt dig selv? 

Måske genkender du en eller flere af disse sætninger – måske passer de generelt på dig, eller de passer på nogle helt særlige områder i dit liv. Og hvor sidder selvværdet egentlig? Hvad kommer det af, og hvordan kan vi pleje vores selvværd, så vi gradvist slipper det mere eller mindre anstrengte forhold til os selv?

På dette 2-dags kursus tager vi fat omkring selvværdet og kigger det efter i sømmene. Vi sætter lyd på selvværdet og på alt det, der blokerer for, at den naturlige tilstand af en værdig eksistens, kan residere uhæmmet og naturligt i os. Vi lader kraftsangen gøre arbejdet. Vi skal ikke regne noget ud, analysere eller vide noget som helst. Vi skal mærke, og så skal vi hengive os til stemmens kraft og lydene i os, der frisætter, løfter og skaber harmoni og heling der, hvor der før fandtes ubalance.

Kurset er et videregående kraftsang kursus og deltagelse forudsætter, at du har sunget intuitiv kraftsang før og kender til alle de grundlæggende elementer i kraftsangs energiarbejde. Du skal derfor have deltaget i grundkurset “Intuitiv kraftsang” eller noget tilsvarende. Adgangsgivende er også Soul Voice® 2-dags workshop, Løft din Vibration stemmeforløb eller, hvis du har deltaget i minimum 4 lydcirkler hos Kraftsang forud for kurset.

Du præsenteres for en række forskellige måder at bruge kraftsang og stemmens kraft på, og vi vil arbejde med:

 • åbning af urstemmen
 • forløsning af usande overbevisninger
 • guidet, indre lydrejse
 • lydhealing
 • guidet lydmeditation
 • kropsøvelser 
 • afspænding

Kurset henvender sig til dig, der kan kende lidt af dig selv i de indledende ord, og som gerne vil være fri af begrænsningerne i et selvværd, der halter et eller flere steder i livet. Dine udfordringer med dit selvværd kan både være af større eller mindre karakter, vi arbejder der, hvor vi er hver især, og derfor er der plads til alle.

Workshops ved Årshjulets tærskler

Kraftsang tilbyder en række workshops der relaterer sig til årets gang i naturen og årshjulets tærskler. Naturens cyklus er en evig inspirationskilde og viser os igen og igen ind i skiftende temaer og indre dybder i os selv, og bringer os hjem i balance og centrering.

I disse workshops anvender vi blandt andet kraftsangen til at skabe forbindelse med naturen og de særlige kvaliteter, vi ønsker at kalde ind og arbejde dybere med. I tråd med Kraftsangs øvrige kurser og cirkler arbejder vi også med guidede indre rejser, meditation og visualisering — kommunikation med vores indre vejledning, åndehjælpere og de 4 elementer. 

Workshops med årshjulet sættes forskelligt op alt efter tema og det, der ønsker at komme igennem, og de kan ligeledes indeholde rituelt arbejde, ceremoni og fejring.
Check kalenderen og læs mere om hver enkelt workshop.

Soul Voice® 2- & 5-dags workshops

Soul Voice® metoden er en kraftfuld & groundet måde at komme i kontakt med din intuitive stemme og dens kraft & magi. Gennem en række stærke øvelser arbejder vi med stemmens evne til at forløse smerte og ubalance og reprogrammere kroppens celler. Vi arbejder ligeledes med stemmens evne til at kanalisere healing og transformation gennem fokuseret intention.

Soul Voice® 2-dags workshop er for alle uanset tidligere erfaringer med stemmearbejde. Workshop’en er intensiv på trods af begynderniveauet og kan med fordel gentages, fordi øvelserne er dybdegående og har mange lag, som åbenbarer sig, når krop og sind er klar til det.

På Soul Voice® workshop’en kommer du blandt meget andet i kontakt med:

 • dit indre, instinktive kraftdyr
 • delfinernes legende udtryk & følelsen af Oneness
 • overtonernes magiske, balancerende & krystalhealende energi
 • din forbindelse til Jorden
 • smerteforløsning & reprogrammering af kroppens celler

2-dags workshop’en giver adgang til deltagelse i det intensive Soul Voice® Advanced Sound Initiation 5-dags kursus, som er lydhealing & terapeutisk stemmearbejde på meget dybt plan. 5-dags kurset er et internat kursus, hvor vi arbejder fra morgen til sen aften og får alle måltider serveret, så vi kan fordybe os i processen.
5-dags kurset er livstransformerende og præsenterer dig for avancerede lydhealingsteknikker, dybdegående forløsningsarbejde og en helt særlig, kreativ, terapeutisk udtryksform udviklet af Karina Schelde blandt en masse andet stærkt energi- & stemmearbejde.

Disse 2 introducerende kurser giver videre adgang til det internationale Soul Voice® program som undervises af stifter Karina Schelde.

I øjeblikket kører Soul Voice® kurserne kun pr. efterspørgsel, så er du interesseret i Soul Voice® programmet, så kontakt mig.

Scroll to Top