Workshops

Soul Voice® 2- & 5-dags workshops

Soul Voice® metoden er en kraftfuld & groundet måde at komme i kontakt med din intuitive stemme og dens kraft & magi. Gennem en række stærke øvelser arbejder vi med stemmens evne til at forløse smerte og ubalance og reprogrammere kroppens celler. Vi arbejder ligeledes med stemmens evne til at kanalisere healing og transformation gennem fokuseret intention.

Soul Voice® 2-dags workshop er for alle uanset tidligere erfaringer med stemmearbejde. Workshop’en er intensiv på trods af begynderniveauet og kan med fordel gentages, fordi øvelserne er dybdegående og har mange lag, som åbenbarer sig, når krop og sind er klar til det.

På Soul Voice® workshop’en kommer du blandt meget andet i kontakt med:

  • dit indre, instinktive kraftdyr
  • delfinernes legende udtryk & følelsen af Oneness
  • overtonernes magiske, balancerende & krystalhealende energi
  • din forbindelse til Jorden
  • smerteforløsning & reprogrammering af kroppens celler

2-dags workshop’en giver adgang til deltagelse i det intensive Soul Voice® Advanced Sound Initiation 5-dags kursus, som er lydhealing & terapeutisk stemmearbejde på meget dybt plan. 5-dags kurset er et internat kursus, hvor vi arbejder fra morgen til sen aften og får alle måltider serveret, så vi kan fordybe os i processen.
5-dags kurset er livstransformerende og præsenterer dig for avancerede lydhealingsteknikker, dybdegående forløsningsarbejde og en helt særlig, kreativ, terapeutisk udtryksform udviklet af Karina Schelde blandt en masse andet stærkt energi- & stemmearbejde.

Disse 2 introducerende kurser giver videre adgang til det internationale Soul Voice® program som undervises af stifter Karina Schelde selv.

Check kalenderen for kommende Soul Voice® kurser

Kraft, Urkraft & Stemmekraft workshops

Efter at have arbejdet en del år med Soul Voice®  metoden begyndte jeg at mærke en dyb længsel efter at vide mere om de nordiske rødder i intuitiv sang. Jeg mærkede et kald som fra et ældgammelt søsterskab. Kvinder som havde anvendt deres magiske sang og sange med det formål at helbrede og søge svar. Det blev vigtigt for mig at undersøge og afprøve deres metoder, at synge deres sange, at arbejde med elementerne, med Naturen og med åndefællerne gennem de gamle traditioner. Og jeg fandt det hele indeni mig selv. Gradvist udviklede min sounding sig til et unikt lydsprog.

Jeg kalder det intuitiv kraftsang, fordi jeg opdagede, det var en utrolig kraftfuld måde at udtrykke mig selv på i alle mulige situationer og sammenhænge. 

Samtidig oplevede jeg, at jeg, gennem dette særlige lydsprog, kunne kommunikere med Spirit – Altings Væsen.

Intuitiv kraftsang er selvfølgelig ikke noget, jeg har “opfundet” men en udtryksform, som vi mennesker til alle tider har haft med os og benyttet os af. Blot har vi i vores moderne verden glemt alt om den.  For mig opstod denne form for intuitiv sang og sounding i starten især, når jeg befandt mig i naturen, påkaldte kræfterne og forbandt mig med Naturens væsen.

Formen har udviklet sig til, at jeg nu anvender den i alt mit terapeutiske og spirituelle arbejde – både mit eget, indre arbejde og mit profesionelle arbejde med klienter og kursister.

Hvordan synger man intuitiv kraftsang?
Intuitiv kraftsang er noget alle kan lære uanset stemmens sangmæssige forudsætninger.

Det vigtigste at holde dig for øje, hvis du gerne vil lære intuitiv kraftsang er, at det er et sjælssprog, som ikke bare lader sig udtrykke, hvis der ikke er den rette intention bag. Det er et ikke-bundet lydudtryk, som kommer, når du får kontakt til din sjæl og naturen, din kraft og dine hjælpere – og til Spirit. Det er ikke nødvendigt at vide noget om naturen eller spirituelt arbejde i forvejen, men du må være åben og turde stå i din egen lyd for at få hul igennem til Kilden, hvor det hele flyder fra.

En anden vigtig ting at vide om intuitiv kraftsang er, at det udtryk også indeholder dine skygger og din smerte. Det er min erfaring, at vi ikke kan være autentiske i vores udtryk, hvis vi ikke kender til vores skygger og har omfavnet dem. Det er en del af det at lære at synge intuitiv kraftsang. Nogle kan være lidt skræmte ved tanken om at skulle “rode op” i gammel smerte, men det er vigtigt at forstå, at når du arbejder med intuitiv kraftsang, så arbejder du organisk og forløsende helt automatisk, og derfor skabes der flow modsat blokering og stagnation.

Derudover kræver det øvelse. Ligesom med alt andet, vi gerne vil være gode til, må vi øve os. Forskellen på at øve sig på almindelig sang og intuitiv kraftsang er, at når vi synger intuitivt, øver vi os ikke i at få det til at lyde pænt, vi øver os på at få energien til at flyde gennem os og gennem vores sang.

Kraft, Urkraft & Stemmekraft workshops
Kraft, Urkraft & Stemmekraft er en workshop, hvor vi arbejder direkte med naturen, med forbindelsen til elementerne og kommunikation med årstiderne og naturens væsen. Vi arbejder både indendørs og udendørs, og kurset byder også på afspænding, visualisering, modtagelse af lydhealing, dans og forskellige ritualer. 

Du er også altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til intuitiv kraftsang.

Scroll to Top