Årshjulets Visdom – cirkelforløb

Årshjulets visdom
En udviklingsrejse med Årshjulet og kraftsangen som guide. Cirkelforløb på 4 2-dags cirkler fordelt over en årscyklus.

I dette cirkelforløb går vi i lære hos årshjulet og fordyber os i nogle af de mange lag, aspekter og temaer, som årshjulet rummer. Vi dykker nedad og indad i os selv, i vores medfødte urkraft og forbundethed med jorden og naturen. 

Gennem denne rejse ind i årshjulets cykliske visdom, finder vi dybere lag og sider af os selv, kontakt til og indsigter fra den inderste kerne og sandhed i os. Altsammen så vi bliver klogere på og mere bevidste om hvordan livet leves til størst mulig glæde for os selv og hinanden i Den Ny Tid.

Urstemmen og kraftsangens 12 magiske essenser er det gennemgående redskab, vi arbejder med . Det intuitive stemmeudtryk hjælper os med at åbne hidtil ukendte døre i os, frisætte det der står i vejen for at livskraften kan strømme frit og forbinde os med urkraften, Moderen og Cyklus. 

Vi vil kombinere stemmeudtrykket med andre kreative, intuitive udtryksformer som f.eks. dans, tegning og skabelse med materialer fra naturen. Undervejs gennem forløbet skaber hver deltager også sit eget, unikke årshjulsbillede, som spejler de indsigter og indtryk, vi hver især modtager gennem fordybelsesarbejdet.

Med udgangspunkt i de 4 årstider samt de 8 højtider i årshjulet arbejder vi med 4 overordnede energier, som Årshjulet inviterer os ind i.

Vi arbejder lidt forskudt af både kalenderårstiderne og årshjulets højtider for at ramme ind i temaerne:

  • Opvågning, Intention & Potentiale
  • Lys, Nydelse & Passion
  • Høst & Overflod
  • Mørke, Hvile og Modning

Ovennævnte kvaliteter er overskriften på hver sin weekend, hvor vi henover de 2 dage arbejder os ned i de dybere lag af det pågældende tema og dets betydning for os som cykliske, hele mennesker. Vi arbejder os ind i balancen og alignment der,  hvor noget skal frisættes og heales, og vi modtager indsigter, som vi kan arbejde videre med i tiden efter hver cirkel. 

Hvordan foregår det

Hver cirkel består af en række guidede sessions og øvelser, hvor kraftsangen og de 12 magiske essenser er redskabet og omdrejningspunktet. Vi arbejder med indre rejser, lydmeditation, lydhealing, ritual & ceremoni, de 4 elementer blandt meget andet, og du bliver klædt på til at tage ud på egen hånd i kontemplation og kommunikation med Årshjulet og Naturens Væsen og væsener med intentionen om at modtage visdom til dig og din udviklingsproces. Hele vejen er du holdt i en stærk cirkel, hvor du trygt kan åbne dig og tillade dit inderste at komme til udtryk og blive modtaget. 

Cirkelforløbet foregår hos Keltisk Svedehytte ved Vig i Odsherred. Her vil vi arbejde i Stargazer teltet, i Ravnestuen og i den tilstødende skov. Hos Keltisk Svedehytte er det også muligt at booke overnatning – se mere på www.keltisksvedehytte.dk 

Hvem er det for

Intuitiv kraftsang i denne form kræver åbenhed og dedikation men intet andet. Cirklerne er for dig, der længes efter en dybere kontakt med naturen og din stemme og for dig, der elsker naturen og gerne vil kommunikere dybere med den. Arbejder du i forvejen med shamanisme eller naturspiritualitet i en eller anden form, får du udvidet din værktøjskasse med et redskab, som har mange facetter og muligheder, og du får en unik mulighed for at fordybe dig i årshjulets visdom og finde vejledning og inspiration til din egen, naturspirituelle praksis.

Det er en fordel for dig, hvis du kender til intuitiv kraftsang i forvejen, men ikke et krav, og du kan sagtens deltage som begynder, hvis blot du er åben. Vil du snuse til hvad intuitiv kraftsang er, før du hopper med på dette forløb, så find en introduktionsaften eller en lydcirkel på min kalender og start der.

Lidt mere om hver af de 4 cirkler:

Opvågning, Intention & Potentiale

27.-28. januar 2024

Tiden fra kyndelmisse henover forårsjævndøgn og frem til Valborg. Lyset er nu tiltaget så det mærkes. Jorden vågner – den er stadig kold, men i dybet reagerer frø, spirer og planter. De frø der har været holdt i det nærende mørke modnes nu med lyset og starter deres spiring. Læringerne handler om opvågning, frugtbarhed, de indre spirer, det indre potentiale, at modtage lyset og inspirationen, sætte intention i livet og lade de nye spirer have deres tid uden at forcere. 

Lys, Nydelse & Passion

4.-5. maj 2024

Tiden fra Valborg henover sommersolhvervet og frem til førhøstfesten. Solen er på sit højeste. Varmen er kommet og naturen eksploderer i farver og frodighed. Læringerne handler om vækst og blomstring – at rumme vores egen frodighed (eller mangel på samme) At turde tage livets farver ind. At turde udtrykke sig.

Høst & Overflod 

10.-11. august 2024

Tiden fra førhøstfesten henover efterårsjævndøgn og frem til Allehelgen. Lyset er aftagende og gradvist trækker Moder Jord sine kræfter nedad. Vibrationen er gylden over i kobber – som de ædle metaller. Naturen kaster af sig. Vi høster frugten af forårets og sommerens arbejde med jorden. På de indre planer inviteres vi ligeledes ind i høst og overflod. Følelsen af ‘overskud på kontoen’ og at det vi modtager modsvarer det, vi har givet ud. Som når afgrøderne afspejler det arbejde, vi har lagt i dyrkningen. 

Mørke, Hvile & Modning

9.-10. november 2024

Tiden omkring Allehelgen henover vintersolhvervet og frem til kyndelmisse.

Mørket tager for alvor over og inviterer os ind i stilhed og hvile. Mørket har sin helt egen kvalitet, der både omslutter og nærer. Holder frøet dybt i jorden mens det modnes. Læringerne handler om kontroltab – at turde give slip. Overgivelse og langsomhed. Om regenerering og om Skabelsen – den Livsgnist der antænder Lyset fra det dybeste Mørke. 

Læs mit blogindlæg, som danner baggrunden for dette cirkelforløb


Det praktiske:

Sted: Keltisk Svedehytte, Ravnsbjergvej 50, 4560 Vig. 

Tilmelding: Det er muligt at tilmelde sig hele forløbet samlet eller en enkelt cirkel. Se priser og vilkår nedenfor. Du tilmelder dig på kontakt@kraftsang.dk eller 50590960

Pris: 8500,- for hele forløbet samlet (heraf depositum 2800,- som ikke refunderes hvis du melder fra) Du opnår herved en rabat på 1500,-

Der er mulighed for betaling i rater (1. rate 2800,- svarende til depositum, 2. til 4. rate 1900,-) 

Enkeltstående cirkel 2500,- (heraf ikke refunderbart depositum 850,- )

Prisen inkluderer frokost samt kaffe, te og snacks i alle pauser.

Tilmeldingsfrist: 4. januar, 4. april, 11. juli, 10. oktober

Afbudspolitik: ved afmelding op til 3 uger før kursusstart refunderes det fulde kursusbeløb minus depositum. Ved afmelding senere end 3 uger før kursusstart refunderes intet. Du er til enhver tid velkommen til at give pladsen videre til en anden, hvis du bliver forhindret i at deltage. 

Overnatning: kan tilkøbes hos Keltisk Svedehytte