Om

Stemmens Kraft - Vejen til Frihed v/BirgitteHelena Winther

Jeg er kaldet af Jorden, af den nordiske natur – fjorden, søen, fjeldet, mulden, vinden…

Jeg er kaldet af de dybe, urgamle rødder i nordisk naturspirituelt arbejde. Fortidens vølver synger gennem mig. Der hviskes i mit øre, at jeg må kalde & vække urstemmen hos mennesker. Så de igen kan renses & rejse sig. I deres fulde Kraft. I din fulde Kraft. Og Sjæl. Kom ud! Syng ud! Kom frem!

 

Din stemme bringer dig i kontakt med din Kraft & Urkraft, din Sjæl og de skygger, du har brug for at slippe. Stemmen indeholder alt det, du er. Alt det du længes efter og alt det, du måske endnu ikke ved findes inden i dig.

Kort sagt er din stemme et meget kraftfuldt og effektivt redskab, hvis du ønsker at udvikle dig personligt, menneskeligt, helbredsmæssigt, mentalt og spirituelt.

Her på siden kan du læse om hvordan, jeg arbejder, hvad der inspirerer mig, hvad jeg brænder for, og hvad du kan forvente af en session eller en workshop hos mig. Du kan hente inspiration til hvordan du kan sammensætte dit eget lærings- og udviklingsforløb indenfor kraftsang og personligt stemmearbejde.

Siden her henvender sig til dig, der føler en dragning mod Stemmens Kraft og det at anvende stemmen til helbredelse, selvudvikling & bevidsthedsarbejde uanset, om du er nybegynder eller erfaren.

“Stemmens kraft tilhører os alle – også selvom vi tror, vi ikke kan synge.”

Så velkommen her. Har du spørgsmål til noget af det, du finder her på siden, så kontakt mig gerne.

Om BirgitteHelena

 

“Jeg brænder for at inspirere dig til at finde dit helt eget, personlige lydudtryk. Dit eget kraftsang udtryk. Det udtryk som vil befri dig for det, der holder dig tilbage og afholder dig fra at leve det liv, du ønsker at leve. Det udtryk som henter din kraft hjem til dig selv. Alle kan synge og sounde intuitivt uanset stemmemæssige forudsætninger.”

Det var Soul Voice® metoden udviklet af Karina Schelde, der præsenterede mig for arbejdet med den intuitive stemme og det dybe, personlige og terapeutiske udviklingsarbejde. Jeg har virket professionelt med Soul Voice® siden 2008 og som underviser i metoden siden 2010 indtil jeg i 2020 valgte at træde ud arbejde med urstemmen i den form, jeg kalder intuitiv kraftsang.

Jeg stiftede i 2009 virksomheden, som senere kom til at hedde Kraftsang, hvor jeg tilbyder kurser, workshops, cirkler, forløb og personlige sessions med urstemmen som redskab og moder jord og naturen som rammen.

Formålet med mit virke er at skabe et udviklingsrum, hvor mennesker får en kropsliggjort oplevelse af, hvad det vil sige at være forbundet og tage sin kraft hjem. En kropsliggjort oplevelse af at blive og være fri.

Der er altid en form, der passer dig og dine ønsker og behov. Kontakt mig, hvis du er i tvivl eller hvis du har brug for en afklarende snak.

Hvad er intuitiv kraftsang?

Efter at have arbejdet en del år med Soul Voice®, lydhealing og det terapeutiske stemmearbejde begyndte jeg at mærke et kald som fra et ældgammelt søsterskab. Jeg følte mig kaldet af tidligere tiders kvinder som havde anvendt deres magiske sang og sange med det formål at helbrede og søge svar. Der var et kald fra det nordiske, fra vølverne men der var også et dybt kald fra det keltiske. Jeg prøvede kræfter med sejden – de nordiske vølvers magiske praksis hvor vølven rejser på sejdsangene.

Det blev vigtigt for mig at arbejde med elementerne, med Naturen og med åndefællerne delvist gennem de gamle traditioner men også eksperimenterende og undersøgende. Gradvist udviklede min lyd og min sang sig til et unikt lydsprog, som jeg følte fandtes indeni mig, og som automatisk og hen ad vejen kom til udtryk. 

Jeg opdagede, at det var en utrolig kraftfuld måde at udtrykke mig på og en måde hvorpå, jeg følte, jeg kunne kommunikere med naturen, med elementerne, med sten, planter og træer. Og med Spirit – Altings Væsen. Ordet KRAFTSANG blev præsenteret for mig – egentlig i en lidt anden betydning, men det udtryk jeg fandt ind i var netop en intuitiv sang, som bærer stor kraft og derved fødtes i mig begrebet intuitiv kraftsang.

Intuitiv kraftsang er universel. Kraftsangen er en udtryksform, som mennesket til alle tider har haft med og benyttet sig af, blot har vi i vores moderne verden glemt alt om den. Den udtrykker alt det, vi er og alt det potentiale, vi har. Den forbinder os med Naturens Væsen, den renser og heler os, den løfter vores vibration, og den bringer os i kontakt med vort Inderste Væsen. Sjæl.

Hvert enkelt menneske har sin egen kraftsang – sit eget, unikke lydsprog. Ikke 2 af os synger ens, når vi lader Sjæl synge gennem os.
Intuitiv kraftsang er noget alle kan lære uanset stemmens sangmæssige forudsætninger, og kraftsang-udtrykket har først og fremmest til formål at udtrykke alt det, vi er og ikke til formål at imponere andre end netop os selv. Så snart vi stiller os op og gerne vil “performe” med dette udtryk, så forsvinder det og mister sin magi og sin kraft. At lære at synge intuitiv kraftsang handler derfor naturligvis ikke om at lære toner og melodier men om, at vi lærer at give slip og hengive os til og i den lyd, der kommer ud af os.

Intuitiv kraftsang er et sjælssprog, som muligvis ikke bare nemt lader sig udtrykke. Det er et ikke-bundet lydudtryk, som kommer, når du får kontakt til din sjæl og naturen, din kraft og dine hjælpere – og til Spirit. Det er ikke nødvendigt at vide noget om naturen eller spirituelt arbejde i forvejen, men du må være åben og turde stå i din egen lyd for at få hul igennem til Kilden, hvor det hele flyder fra.

Ligeledes må du turde stå ansigt til ansigt med dine skygger og din smerte. Vi kan ikke kan være autentiske i vores udtryk, hvis vi ikke kender til vores skygger og har omfavnet dem. Det er en del af det at lære at synge intuitiv kraftsang. Nogle kan være lidt skræmte ved tanken om at skulle “rode op” i gammel smerte, men det er vigtigt at forstå, at når du arbejder med intuitiv kraftsang, så arbejder du organisk og forløsende helt automatisk, og derved skabes der flow modsat blokering og stagnation.

Sidst og ikke mindst kræver det øvelse. Ligesom med alt andet, vi gerne vil være gode til, må vi øve os. Forskellen på at øve sig på almindelig sang og intuitiv kraftsang er, at når vi synger intuitivt, øver vi os ikke i at få det til at lyde pænt, vi øver os på at få energien til at flyde gennem os og gennem vores sang.