Stemmens Kraft - Vejen til Frihed

Jeg er kaldet af Jorden, af den nordiske natur – fjorden, søen, fjeldet, mulden, vinden…

Jeg er kaldet af de dybe, urgamle rødder i nordisk naturspirituelt arbejde. Fortidens vølver synger gennem mig. Der hviskes i mit øre, at jeg må kalde & vække urstemmen hos mennesker. Så de igen kan renses & rejse sig. I deres fulde Kraft. I din fulde Kraft. Og Sjæl. Kom ud! Syng ud! Kom frem!

 

Din stemme bringer dig i kontakt med din Kraft & Urkraft, din Sjæl og de skygger, du har brug for at slippe. Stemmen indeholder alt det, du er. Alt det du længes efter og alt det, du måske endnu ikke ved findes inden i dig.

Kort sagt er din stemme et meget kraftfuldt og effektivt redskab, hvis du ønsker at udvikle dig personligt, menneskeligt, helbredsmæssigt, mentalt og spirituelt.

Her på siden kan du læse om hvordan, jeg arbejder, hvad der inspirerer mig, hvad jeg brænder for, og hvad du kan forvente af en session eller en workshop hos mig. Du kan hente inspiration til dit eget stemmearbejde, information om de forskellige kurser og events, jeg tilbyder – og du kan læse om Soul Voice® uddannelsen, som var det, der bragte mig i kontakt med det intuitive stemmearbejde og dyb, personlig udvikling.

Siden her henvender sig til dig, der føler en dragning mod Stemmens Kraft og det at anvende stemmen til helbredelse, selvudvikling & bevidsthedsarbejde uanset, om du er nybegynder eller erfaren.

“Stemmens kraft tilhører os alle – også selvom vi tror, vi ikke kan synge.”

Så velkommen her. Har du spørgsmål til noget af det, du finder her på siden, så kontakt mig gerne.

Hvad er kraftsang?

Efter at have arbejdet en del år med Soul Voice®, lydhealing og det terapeutiske stemmearbejde begyndte jeg at mærke et kald som fra et ældgammelt søsterskab. Jeg følte mig kaldet af tidligere tiders kvinder som havde anvendt deres magiske sang og sange med det formål at helbrede og søge svar. Der var et kald fra det nordiske, fra vølverne men der var også et dybt kald fra det keltiske. Jeg prøvede kræfter med sejden – de nordiske vølvers magiske praksis hvor vølven rejser på sejdsangene.

Det blev vigtigt for mig at arbejde med elementerne, med Naturen og med åndefællerne delvist gennem de gamle traditioner men nok mest på min egen måde. Gradvist udviklede min lyd og min sang sig til et unikt lydsprog, som jeg følte fandtes indeni mig. Jeg skulle ikke finde det andre steder end inde i mig selv.

Jeg opdagede, at det var en utrolig kraftfuld måde at udtrykke mig på og en måde hvorpå, jeg følte, jeg kunne kommunikere med naturen, med elementerne, med sten, planter og træer. Og med Spirit – Altings Væsen. Ordet KRAFTSANG blev præsenteret for mig – egentlig i en lidt anden betydning, men det udtryk jeg fandt ind i var netop en intuitiv sang, som bærer stor kraft og derved fødtes i mig begrebet intuitiv kraftsang.

Intuitiv kraftsang er universel. Kraftsangen er en udtryksform, som mennesket til alle tider har haft med og benyttet sig af, blot har vi i vores moderne verden glemt alt om den. Den udtrykker alt det, vi er og alt det potentiale, vi har. Den forbinder os med Naturens Væsen, den renser og heler os, den løfter vores vibration, og den bringer os i kontakt med vort Inderste Væsen. Sjæl.

Hvert enkelt menneske har sin egen kraftsang – sit eget, unikke lydsprog. Ikke 2 af os synger ens, når vi lader Sjæl synge gennem os.
Intuitiv kraftsang er noget alle kan lære uanset stemmens sangmæssige forudsætninger, og kraftsang-udtrykket har først og fremmest til formål at udtrykke alt det, vi er og ikke til formål at imponere andre end netop os selv. Så snart vi stiller os op og gerne vil “performe” med dette udtryk, så forsvinder det og mister sin magi og sin kraft. At lære at synge intuitiv kraftsang handler derfor naturligvis ikke om at lære toner og melodier men om, at vi lærer at give slip og hengive os til og i den lyd, der kommer ud af os.

Intuitiv kraftsang er et sjælssprog, som muligvis ikke bare nemt lader sig udtrykke. Det er et ikke-bundet lydudtryk, som kommer, når du får kontakt til din sjæl og naturen, din kraft og dine hjælpere – og til Spirit. Det er ikke nødvendigt at vide noget om naturen eller spirituelt arbejde i forvejen, men du må være åben og turde stå i din egen lyd for at få hul igennem til Kilden, hvor det hele flyder fra.

Ligeledes må du turde stå ansigt til ansigt med dine skygger og din smerte. Vi kan ikke kan være autentiske i vores udtryk, hvis vi ikke kender til vores skygger og har omfavnet dem. Det er en del af det at lære at synge intuitiv kraftsang. Nogle kan være lidt skræmte ved tanken om at skulle “rode op” i gammel smerte, men det er vigtigt at forstå, at når du arbejder med intuitiv kraftsang, så arbejder du organisk og forløsende helt automatisk, og derved skabes der flow modsat blokering og stagnation.

Sidst og ikke mindst kræver det øvelse. Ligesom med alt andet, vi gerne vil være gode til, må vi øve os. Forskellen på at øve sig på almindelig sang og intuitiv kraftsang er, at når vi synger intuitivt, øver vi os ikke i at få det til at lyde pænt, vi øver os på at få energien til at flyde gennem os og gennem vores sang.

Om BirgitteHelena

 

“Jeg brænder for at inspirere dig til at finde dit helt eget, personlige lydudtryk. Dit eget kraftsang udtryk. Det udtryk som vil befri dig for det, der holder dig tilbage og afholder dig fra at leve det liv, du ønsker at leve. Det udtryk som henter din kraft hjem til dig selv. Alle kan synge og sounde intuitivt uanset stemmemæssige forudsætninger.”

Det var Soul Voice® metoden udviklet af Karina Schelde, der præsenterede mig for arbejdet med den intuitive stemme og det dybe, personlige og terapeutiske udviklingsarbejde. Jeg har virket professionelt med Soul Voice® siden 2008 og som underviser i metoden siden 2010.

Jeg stiftede i 2009 virksomheden Kraftsang, hvor jeg tilbyder kurser, workshops, cirkler og personlige sessions indenfor terapeutisk stemmearbejde, lydhealing og intuitiv kraftsang.

Formålet med mit virke er at skabe et udviklingsrum, hvor mennesker får en kropsliggjort oplevelse af, hvad det vil sige at være forbundet og tage sin kraft hjem. En kropsliggjort oplevelse af at blive og være fri.

Der er altid en form, der passer dig og dine ønsker og behov. Kontakt mig, hvis du er i tvivl eller hvis du søger noget, du ikke kan finde her på siden.

Om Soul Voice®

Soul Voice® er en kreativ, terapeutisk stemme- og lydhealingsmodalitet, som undersøger og udvikler den menneskelige stemmes ultimative potentialer. Uddannelsen er stiftet af danskeren Karina Schelde, som har udviklet metoden gennem de sidste mere end 30 år.

“Our Voice has a Soul Print that we may have been yearning to unravel since birth; a code that signifies our story, our ‘make-up’ and our ancestral roots & wisdom”
                                                                                                         –
Karina Schelde, stifter af Soul Voice®  metoden

Når vi kommunikerer via lydens sprog, kan vi åbne døren til den kreative kraft, som findes i vores underbevidste sind. Vi mennesker er vibrationsenergi, og den lyd, vi frembringer, er et helt nøjagtigt blueprint af, hvem vi i sandhed er. Vi undertrykker ofte os selv ved at kontrollere eller analysere og tale fra hovedet, men med lydens kraft, kan vi komme i kontakt med vores intuition, som er kontakten til vores ubegrænsede væren. Her er ingen restriktioner eller begrænsninger.

Hver eneste erfaring, vi får i livet, lagres i kroppen som en erindring. Når vi bliver i stand til at komme i forbindelse med denne erindring, sker en dyb og mirakuløs healing. På denne måde vil kroppen ikke alene blive i stand til at genoprette balancen, men også huske sin ubegrænsede kreativitet, sit legende indre barn.

Vores stemme er en vej til vores autentiske selv. Strukturen og teknikkerne i Soul Voice® metoden støtter hver enkelt klient og kursist i at finde deres intuitive evner og integrere denne viden i kroppen.

Soul Voice®  uddannelsen
I Soul Voice® lægger vi vægt på, at en professionel practitioner har gennemgået et dybt, indre arbejde med sig selv. Udover træningen af de forskellige Soul Voice® teknikker mellem og efter modulerne, består certificeringen af 40 kollegasessioner og 40 dokumenterede klientsessioner, som danner grundlag for et dybt, egenterapeutisk forløb i samarbejde med stifter Karina Schelde.

“It is only as far as you have taken yourself that you will then be able to deliver truthfully and with integrity to others”
                                                                                                                                                                                              –
Karina Schelde

Soul Voice International v/Karina Schelde uddanner certificerede practitioners og undervisere fra alle 5 kontinenter.  De 2 introducerende moduler undervises af akkrediterede undervisere i Europa, USA og Australasien – Pt er jeg den eneste underviser i Danmark, og jeg rejser gerne til andre nordiske lande med Soul Voice® kurserne.

Selve uddannelsen Soul Voice® Practitioners’ Certification Programme (PCP) undervises af Karina Schelde selv og består af 4 intensive moduler med en betydelig række effektive værktøjer, øvelser & teknikker, som stifteren har udviklet og finetunet gennem sin mere end 30-årige lydhealingspraksis og research.

Et udpluk af emner som er indeholdt i uddannelsen:

 • Følelsesforløsende lydarbejde & reprogrammering af cellulær hukommelse
 • Avanceret åndedræts- & lydarbejde
 • Lydhealing & traumer
 • Soul Voice® coaching
 • Bevidsthedsarbejde gennem de 5 Sanser & Intuition
 • Det indre Barn, fødsels- og regressionsarbejde
 • Telepatisk lydhealing & healing til Moder Jord
 • Polaritet & Helhed – det Feminine, det Maskuline og det indre bryllup
 • Det kreative, terapeutiske selvudtryk
 • Manifestationsarbejde
 • Markedsføring & præsentationer
 • De 21 energiportaler til kroppen, sacred geometry & energiarbejde med udvalgte, opstegne mestre

Er du interesseret i Soul Voice® metoden og uddannelsen, så læs mere på www.soulvoice.net 

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til Soul Voice® eller gerne vil have en Soul Voice® workshop til din by.

Sagt om Soul Voice® metoden:

Scroll to Top