Stemmens Kraft - Vejen til Frihed

Jeg er kaldet af Jorden, af den nordiske natur – fjorden, søen, fjeldet, mulden, vinden…

Jeg er kaldet af de dybe, urgamle rødder i nordisk naturspirituelt arbejde. Fortidens vølver synger gennem mig. Der hviskes i mit øre, at jeg må kalde & vække urstemmen hos mennesker. Så de igen kan renses & rejse sig. I deres fulde Kraft. I din fulde Kraft. Og Sjæl. Kom ud! Syng ud! Kom frem!

Vores stemme udtrykker, det vi har glemt. Den afslører rigdom, og den vrimler af liv og kraft. Den bærer vores mørke og lyse sider. Den er ligeledes bærer af alle undertrykte eller smertefulde erindringer, og den er i stand til at sende os ud på vores spirituelle vej.

Din stemme bringer dig i kontakt med din Kraft & Urkraft, din Sjæl og de skygger, du har brug for at slippe. Kort sagt er din stemme et meget kraftfuldt og effektivt redskab, hvis du ønsker at udvikle dig personligt, menneskeligt, helbredsmæssigt, mentalt og spirituelt.

Her på siden kan du læse om hvordan, jeg arbejder, hvad der inspirerer mig, hvad jeg brænder for, og hvad du kan forvente af en session eller en workshop hos mig. Du kan hente inspiration til dit eget stemmearbejde, information om de forskellige kurser og events, jeg tilbyder – og du kan læse om Soul Voice® uddannelsen, som er fundamentet i alt mit arbejde med healing & intuitiv kraftsang.

Siden her henvender sig til dig, der føler en dragning mod Stemmens Kraft og det at anvende stemmen til helbredelse, selvudvikling & bevidsthedsarbejde uanset, om du er nybegynder eller erfaren.

“Stemmens kraft tilhører os alle – også selvom vi tror, vi ikke kan synge.”

Så velkommen her. Har du spørgsmål til noget af det, du finder her på siden, så kontakt mig gerne.

Om BirgitteHelena

“Jeg brænder for at inspirere dig til at finde dit helt eget, personlige lydudtryk. Det udtryk som kan befri dig for det, der holder dig tilbage og afholder dig fra at leve det liv, du ønsker at leve. Det udtryk som henter din kraft hjem til dig selv. Alle kan synge og sounde intuitivt uanset stemmemæssige forudsætninger.”

Fundamentet i mit stemmearbejde er Soul Voice® metoden udviklet af Karina Schelde. Jeg har arbejdet professionelt med Soul Voice® siden 2008 og som underviser i metoden siden 2010.

Gennem virksomheden Kraftsang, som jeg stiftede i 2009, arbejder jeg med klienter i private 1:1 sessions. En session er en lydproces, der arbejder dybt i kroppen, helt ned på celleplan. Læs mere om sessions, de forskellige måder at arbejde med lyden på og hvordan sessions kan hjælpe dig videre med det, du ønsker ændring af.

Jeg tilbyder også en række kurser og workshops, hvor du lærer at synge intuitivt, heale og forløse gennem din egen stemme.

Der er altid en form, der passer dig og dine ønsker. Kontakt mig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal komme i gang.

Efter at have arbejdet en del år med Soul Voice® og shamanisme udviklede der sig gradvist et unikt lydsprog i mig, som jeg mærker, er rodfæstet i de ældgamle, naturspirituelle helbredelsesmetoder, som har været anvendt både i Norden og i andre dele af verden. Jeg kalder det intuitiv kraftsang, og det er blevet et udtryk, som jeg anvender i alt mit arbejde. Jeg bruger det som kommunikation med naturen, med åndehjælpere & guidance, til healing & helbredelse, til ritualer & ceremonier og til at synge kraften frem i mig selv og i andre. Intuitiv kraftsang er et unikt og helt personligt udtryk og er ikke noget, jeg har opfundet men en sangform, der har eksisteret på Jorden altid, og som vore forfædre har benyttet sig af, ligesom den findes i alle andre kulturer end vores – blot med forskelligt udtryk.

Om Soul Voice®

Soul Voice® er en kreativ, terapeutisk stemme- og lydhealingsmodalitet, som undersøger og udvikler den menneskelige stemmes ultimative potentialer. Uddannelsen er stiftet af danskeren Karina Schelde, som har udviklet metoden gennem de sidste mere end 30 år.

“Our Voice has a Soul Print that we may have been yearning to unravel since birth; a code that signifies our story, our ‘make-up’ and our ancestral roots & wisdom”
                                                                                                         –
Karina Schelde, stifter af Soul Voice®  metoden

Når vi kommunikerer via lydens sprog, kan vi åbne døren til den kreative kraft, som findes i vores underbevidste sind. Vi mennesker er vibrationsenergi, og den lyd, vi frembringer, er et helt nøjagtigt blueprint af, hvem vi i sandhed er. Vi undertrykker ofte os selv ved at kontrollere eller analysere og tale fra hovedet, men med lydens kraft, kan vi komme i kontakt med vores intuition, som er kontakten til vores ubegrænsede væren. Her er ingen restriktioner eller begrænsninger.

Hver eneste erfaring, vi får i livet, lagres i kroppen som en erindring. Når vi bliver i stand til at komme i forbindelse med denne erindring, sker en dyb og mirakuløs healing. På denne måde vil kroppen ikke alene blive i stand til at genoprette balancen, men også huske sin ubegrænsede kreativitet, sit legende indre barn.

Vores stemme er en vej til vores autentiske selv. Strukturen og teknikkerne i Soul Voice® metoden støtter hver enkelt klient og kursist i at finde deres intuitive evner og integrere denne viden i kroppen.

Soul Voice®  uddannelsen
I Soul Voice® lægger vi vægt på, at en professionel practitioner har gennemgået et dybt, indre arbejde med sig selv. Udover træningen af de forskellige Soul Voice® teknikker mellem og efter modulerne, består certificeringen af 40 kollegasessioner og 40 dokumenterede klientsessioner, som danner grundlag for et dybt, egenterapeutisk forløb i samarbejde med stifter Karina Schelde.

“It is only as far as you have taken yourself that you will then be able to deliver truthfully and with integrity to others”
                                                                                                                                                                                              –
Karina Schelde

Soul Voice International v/Karina Schelde uddanner certificerede practitioners og undervisere fra alle 5 kontinenter.  De 2 introducerende moduler undervises af akkrediterede undervisere i Europa, USA og Australasien – Pt er jeg den eneste underviser i Danmark, og jeg rejser gerne til andre nordiske lande med Soul Voice® kurserne.

Selve uddannelsen Soul Voice® Practitioners’ Certification Programme (PCP) undervises af Karina Schelde selv og består af 4 intensive moduler med en betydelig række effektive værktøjer, øvelser & teknikker, som stifteren har udviklet og finetunet gennem sin mere end 30-årige lydhealingspraksis og research.

Et udpluk af emner som er indeholdt i uddannelsen:

 • Følelsesforløsende lydarbejde & reprogrammering af cellulær hukommelse
 • Avanceret åndedræts- & lydarbejde
 • Lydhealing & traumer
 • Soul Voice® coaching
 • Bevidsthedsarbejde gennem de 5 Sanser & Intuition
 • Det indre Barn, fødsels- og regressionsarbejde
 • Telepatisk lydhealing & healing til Moder Jord
 • Polaritet & Helhed – det Feminine, det Maskuline og det indre bryllup
 • Det kreative, terapeutiske selvudtryk
 • Manifestationsarbejde
 • Markedsføring & præsentationer
 • De 21 energiportaler til kroppen, sacred geometry & energiarbejde med udvalgte, opstegne mestre

Er du interesseret i Soul Voice® metoden og uddannelsen, så læs mere på www.soulvoice.net 

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til Soul Voice® eller gerne vil have en Soul Voice® workshop til din by.

Sagt om Soul Voice® metoden:

Scroll to Top