Personlige sessions

En personlig session hos Kraftsang tager udgangspunkt i det, du gerne vil slippe, heale, træne eller noget du har svært ved at tage fat om og derfor brug for hjælp til. 

 • Måske trænger du til at blive sunget – at modtage en lydhealing uden at skulle gøre andet end sætte en intention for healingen og så give slip og tage imod. 
 • Måske har du brug for selv at give lyd på det hele, eller på noget af det og blive støttet af min og trommens lyd
 • Måske har du brug for at give lyd af fuld hals med mig som vidne og trommen som støtte
 • Måske har du brug for at blive hjulpet ind i kroppen for at mærke det, den siger til dig, før du ved hvad du egentlig har brug or


Vi tager udgangspunkt i det, du kommer med – også når du er i vildrede og ikke ved hvad og hvordan. Der er altid en vej og lyden – din eller min eller vores begges – skal nok guide os. 

Kraftsang sessions kan blandt andet hjælpe dig hvis du:

 • er udfordret af fysisk sygdom eller ubalance
 • føler dig fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre eller følelser, der fylder alt for meget
 • er stresset eller depressiv
 • er udfordret på selvværd, grænsesætning og jordforbindelse
 • føler dig kraftesløs og modløs
 • savner at komme mere ud med dig selv og stå mere frem i din kraft
 • er særligt sensitiv og føler dig hudløs, når du er sammen med andre
 • vil udvikle dit professionelle udtryk og din gennemslagskraft på scenen som f.eks. dramatiker, sanger, scenekunstner eller foredragsholder. 


En session foregår hos Kraftsang i Høng og varer halvanden time. Pris 900,-

Personlig, indspillet lydhealing​

Som hjælp og støtte i et længerevarende forløb har du mulighed for at få en lydhealing indspillet i studie personligt til dig. Lydhealingen kan du lytte til så meget, du har lyst, og det føles godt for dig.

Indledningsvis har vi en kortere samtale på telefonen medmindre, du allerede har fået en eller flere sessions hos mig, så jeg kender til din situation. Ved samtalen hjælper jeg dig til at mærke dig ind i hvilken intention, lydhealingen skal have.

Efter nogle dage modtager du lydhealingen enten som lydfil til download på din telefon, computer eller tablet, eller på en CD, hvis du hellere vil have det.

Lydhealingen vil normalt vare ca. 13 til 17 minutter, og du kan som sagt bruge den igen og igen så længe, det føles godt og rigtigt for dig. Den vil støtte dig i den proces, du er i, på det tidspunkt, vi laver den. Når dit tema er færdigt og processen er overstået eller har ændret frekvens tilstrækkeligt meget, vil du formentlig miste interessen for at høre lydhealingen, hvilket er helt naturligt. Din lydhealing bærer altid den højeste healingsfrekvens til den problemstilling, du arbejder med, og du vil muligvis opleve, at du, efter længere tids pause fra healingen, pludselig igen får lyst til at bruge den.

En indspillet lydhealing kan ikke gøre det ud for et personligt session forløb. Personlige sessions vil altid være at foretrække, hvis du vil hele et tema, en sygdom eller et traume, fordi det er en langt mere dybdegående helings- og bevidsthedsproces, vi arbejder med, og som kræves i sådanne tilfælde.

En indspillet, personlig lydhealing kan f.eks.

 • støtte dig og din proces mellem sessions
 • indgå i dit eget, indre arbejde i et efterforløb – f.eks. hvis du har taget et sessionforløb og gerne vil arbejde videre på egen hånd
 • være en blid måde at komme igang med lydhealing på, hvis du er i tvivl, om det er noget, der kan hjælpe dig
 • støtte dig henover et længerevarende sygdomsforløb
 • hjælpe dig til at bevare din centrering
 • fungere som anti-stress redskab ved akutte eller længerevarende stresstilstande
 • skabe ro i tanker og krop ved søvnbesvær

Du kan vælge en hvilken som helst intention for lydhealingen – det er op til dig og dine ønsker.

Lydhealingen er intuitiv sang, sunget af mig og indspillet i professionelt lydstudie uden syntetiske effekter eller lyde. Der kan i nogle tilfælde være trommelyd indvolveret, da jeg ofte lydhealer i samarbejde med min tromme. Det er muligt at bede om at lydhealingen er ren sang, hvis du ønsker det.

Pris 750,-inkl. indledende telefonsamtale samt tilsendt lydfil. Hvis du vælger at få lydhealingen tilsendt med posten på en CD, koster det 50,- ekstra til emballage, håndtering og porto.

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til personlig, indspillet lydhealing.