Årets gang hos Kraftsang

28. november 2023

Årshjulets Visdom

Hør om det nye cirkelforløb Årshjulets Visdom som starter den 27.-28. januar 2024. Jeg udgiver flere videoer i den kommende tid, hvor jeg taler mere om temaerne vi vil fordybe os i og hvordan energiarbejdet vil foregå. 

23. november 2023

Vinterlyd

Vinterlydcirklerne blev skudt godt i gang ved vinterportalen den 31. oktober og siden fulgt af Vinterfordybelse den 21. november – kvindecirkel i samråd med Mørkets Moder og Vinterens Væsen. Det er smukt og fredfyldt at arbejde ind i vinterens energi men det kræver også mod til overgivelse. For netop overgivelsen er et af mørkets helt store temaer, og når vi tager det endelig skridt derind, åbnes frihedsporten for os. 
Næste vinterlydcirkel er Lyset i Mørket – hen under jul den 14. december, og den er både for kvinder og mænd. 
Vintersolhvervet og Lysets Genfødsel fejrer vi den 22. december og for dig der vil sætte intention for dit nye år starter vi Nytårsny ritualet op den 13. december. 
Vel mødt og glædelig vinter og førjuletid.

vinterfordybelse

31. oktober 2023

Glædelig Allehelgen, Vinterportal & Mørketid

Glædelig Allehelgen
Mørkning

At holde mørkning

Sæt dig i stilhed i skumringen inde eller ude og lad roen falde på dig, mens det mørkner. Når det er helt mørkt, og du har siddet lidt i mørket, kan du tænde ild (levende lys, bål eller brændeovn) og være med Ilden og Mørket en rum tid.
Måske har du lyst at give lidt lyd og bliv så derefter stille og modtag.

Du kan også lytte til lydhealingen ‘Mørkning’ mens du sidder i skumringstimen. Klik på billedet ovenfor.

Mørkets Tærskel

Egentlig ved jeg ikke, om der findes en ‘officiel’ dato for hvornår, vi træder ind i Mørketiden. Ved efterårsjævndøgn står lys og mørke som bekendt lige og herpå tipper vægtskålen over og mørket fylder mere end lyset det næste halve år frem til forårsjævndøgn. Dog er det er først nu, hvor vi nærmer os Allehelgen, som også i det gamle årshjul er indtrædelsen i vinteren, at jeg personligt rigtigt mærker mørket samle sig. Så i mit system træder vi ved Allehelgen også ind i det, vi kan kalde Mørketid. 

Mørket har mange facetter og vækker mangt og meget i os mennesker. Det bliver ofte en betegnelse for ondskab, hvorimod lyset i samme terminologi repræsenterer det gode.
Det fysiske mørke vækker hos mange angst – og også jeg føler mig vældig udfordret hvis jeg f.eks. skal bevæge mig udendørs i mørke. Følelsen af at mangle kontrol og frygten for, hvad jeg kan møde af ubehageligheder uden at kunne forsvare mig. Og der er uendelig mange menneskehistorier af denne art. 

Men mørket er også noget helt andet. Mørket repræsenterer det feminine og inviterer os ind i kvaliteter som overgivelse, hvile og væren for blot at nævne nogle.

I den ceremonielle Allehelgen cirkel hos Kraftsang er vi nu nået til arbejdet med gudinden HEL. På ydersiden er hun dødsgudinden. Hun hersker over dødsriget og er ikke en, man har lyst at lægge sig ud med, men dybere nede i lagene har hun facetter, som vi ikke er blevet fortalt…  Og døden er netop det måske største tema i Allehelgen, som også kaldes De Dødes Dag – eller Nat. Der er så uendelig mange gaver at hente i arbejdet med døden, overgivelsen, afslutningen. Forbindelsen til Forfolket og Urkraften, som vi alle har med os hertil. Og naturen viser os til stadighed, at døden blot er en overgang til noget andet og nyt. Du kan læse mere om emnet i mit blogindlæg Vinteren, Mørket & Døden

Mørke- & Vinterlyd

Vil du fordybe dig i mørke- og vinterlyd, er der mange muligheder. På kalenderen finder du Vinterfordybelsescirkel for kvinder, fejring af allehelgen og vintersolhverv, nytårsny ritual blandt flere.

Eftersommeren

Den 9.-10. september tog vi hul på 2. halvår med Moder Jord Synger 2-dags cirkel, som blev afholdt hos Keltisk Svedehytte. En intet mindre end magisk weekend med Urstemmen og kraftsangen som guide og leder ind i en fortryllet verden i skoven og Stargazeren. Tak til gruppen af modige kvinder der gik vejen ind i forbindelse, nærvær og tilstedeværelse med Moder Jords Væsen. Se stemningsbillederne herunder.

Resten af efteråret er der intro, tærskelfejringer, lydhealingscirkler og flere 2-dags cirkler at vælge imellem. Find det hele på kalenderen

Moder Jord Synger hos keltisk svedehytte
Moder jord synger 2023 stemning
Moder Jord Synger 2023 stemning

Urkaldet

“Naturen kalder på mig. Bare fødder i det høje, fugtige græs. Vindens sprødhed der rammer min kind. Den krydrede duft af sensommer. Engdraget med vilde blomster og udsyn til søen. Stilhed. Ravn der kalder fra skoven. Jeg føler mig set og hilst velkommen – vækket inderst inde af mystikken i det hæse, gutturale kald. Jeg giver mig til kende med lyden fra min Urstemme. Kraftsangen bringer mig til stede dybt i kroppen og i Nuet. Efterklangen fylder mig med sin magi. JEG ER. 

Fra dybet hører jeg Hende pludselig. Hendes sang dukker frem af stilheden og kommer nærmere. Dybe urtoner der taler til urkraften i mig. Den urkraft som blev overleveret til mig fra Forfolket og Tidernes Morgen. Den urkraft der nu er min. Hendes sang er helt tydelig for mit indre øre. Det er Moder Jord, der synger og jeg stemmer i. Synger mine kraftsange med Hende. Hun synger gennem mig, og jeg gennemstrømmes af hendes kærlighed og visdom. Alt det hun ved giver hun videre til mig. Fra Moder til Datter. Vi er et – Hun og Jeg.”

Vil du med på 2 dage i samklang og kontemplation med Naturen, De 4 Elementer og Jordens Moder? 

Den 9.-10. september sætter vi os i cirkel i Stargazer teltet hos Keltisk Svedehytte ved Vig og tuner ind. Cirklen i teltet er basen, hvor vi mødes i det fælles arbejde og delingerne, og den anden del af arbejdet foregår på egen hånd i den tilstødende skov. 

Vi giver Urstemmen fri og kraftsangene vil bringe os i kontakt med visdommen og urkraften. Alt det der er vores at høste, når vi tør hengive os ind i sangen, ned i Hendes dybder. Hør mig fortælle lidt om de 2 skovdage nedenfor på videoen og læs mere her

 

Kursussæson sensommer/efterår

De nye kurser for efteråret strømmer ind i kalenderen. Alle Kraftsangs kurser har fået en upgrade, og strukturen ‘grundkursus’ og ‘videregående kursus’ er sløjfet. I stedet får du en grundig introduktion til kraftsangens magi på de nye introaftener, som fremover vil koste et mindre beløb. Sidste gratis intro er den 8. august.

Check kalenderen og se, om der er noget, der kalder på dig.

Kærligst,
BirgitteHelena

Tænd din Bavn. Send dit indre lys ud med kraftsang
Guidet lydmeditation LIVE i Facebookgruppen Intuitiv Kraftsang

Tak for en rigtig god oplevelse med guidet lydmeditation live fra Kraftsangs gruppe på Facebook. Der kommer mere af den slags, så hvis du vil deltage så meld dig ind i gruppen her  

Dit Indre Lys guidet lydmeditation

Kraftsangens 12 Magiske Essenser.

Tak for den smukkeste retreat og de vildeste transformationer i hver af jer der var med. De 12 essenser gjorde deres magiske arbejde støttet, holdt og løftet af Urkaldet fra Bjergene. Af Hjertet Tak.

Valborgportalen

Porten til Sommer 

"Tærsklen emmer af kærlighed, frugtbarhed og forening af det feminine og det maskuline som forårsjævndøgnet bragte med sig. Det Hellige Bryllup – i det ydre og i vort indre. Vi rider på bølgen og lader kærligheden flyde over. Uforbeholdent. Ubetinget. Vi tænder blus og giver fri. Lader kraftsangen bære frihedens toner og drømmesynene om den nye verden. Vi fejrer kraften, livskraften, urkraften. Blomstringen og den indre ild. Glæden og samhørigheden."

Sådan skrev jeg om Valborgportalen i min invitation til ceremonielt cirkelarbejde søndag den 30. april.  

Det blev i sandhed en dyb rejse med det indre, hellige bryllup som ledsager ind gennem Valborgportalen til den Ny Tid og kommunikationen med Ny Tids Ånd. Jeg oplever mere og mere, hvordan Årshjulets højtider, for hver gang vi forbinder os med dem, åbner portaler ind i den Ny Tid. En udviklingsspiral der, til stadighed, viser os ind i højere og højere bevidsthed.

AF HJERTET TAK til jer smukke sjæletribe for at sidde med så vi kan gøre arbejdet i fællesskab og ikke mindst i fejring.

Nerthusfesten – forårsjævndøgn 2023

En kraftfuld aften i en stor og intim cirkel. Rejsen med Nerthus som viste os gennem portalen til den ny verden og den ny udgave af os selv. Glæde og fejring. Må det nye leve i os. TAK 

2. februar 2023

Kyndelmisse

En længe ventet tærskel, hvor vi træder ud af mørketiden. Gudinden Brigitte viser vejen gennem vinterlandskabet med sin lysende stav højt hævet. Hun puster til livsflammen i naturen og i dyr og mennesker og husker os på, at nu vågner Moder Jord og solen er virkelig vendt tilbage, så vi kan mærke det. 

Hos Kraftsang oplevede vi en helt igennem magisk aften, hvor vinden for et øjeblik lagde sig, regnen stilnede, og den tiltagende, næsten fuldt synlige måne viste sig på himlen og vi fik plads til at gå dybt med den vågnende Moder Jord og hendes udsending Brigitte, der varsler lys og ny begyndelse.

Fra Urstemmens dyb kom de gamle kraftsange, der viste os ind i forbundethed med Hende og med den hjemvendte Sol ind i vision, bevidsthed og manifestation.

Glædelig kyndelmisse og lysfest