Search
Close this search box.

Tænd din Bavn – indre lysmeditation

Sid godt et fredeligt sted. Giv opmærksomhed til dit åndedræt og land godt først i din krop og siden i rummet eller på det sted, du befinder dig. 

Lad nu dit indre lys starte i din centerlinie – din indre kanal midt i kroppen. Se og mærk at lyset stråler inde i kanalen og bliver større og mere intenst. 

Lad lyset skinne videre ud i hele din krop og oplyse den fuldstændig. Dernæst videre ud i energifeltet omkring din krop. Sid lidt sådan og lad så lyset stråle videre ud – så langt ud det kan nå samtidig med, du beholder dit fokus på lysets kerne, som ligger i din centerlinie. 

Giv så lyd til lyset, der strømmer og stråler ud og sid sådan i 5-10 minutter i lyden af dit lys. Når kraftsangen stilner af, sid da i efterklangen nogle minutter og lad frekvenserne lande og integreres i din krop, før du til sidst åbner dine øjne og vender tilbage til normalbevidsthed.

Send dit indre lys ud med kraftsang