Search
Close this search box.

Din stemme er et spejl af dit indre univers. Stemmen er ligeså unik som dit fingeraftryk. I din stemme ligger et print af alt det, du er, og det du bærer på – både dit potentiale og det, der trækker dig ned og holder dig tilbage. Hvis vi gerne vil være og føle os fri indefra, så må vi slippe det, der står i vejen for frihedsfølelsen. De fleste af os bærer på noget, som skaber ravage i vores system, og det kan vi forløse og opløse gennem lyd fra den menneskelige stemme, enten vores egen stemme eller stemmen fra en anden person, som lydhealer på os.

Stemmen er din ventil
Når vi er fyldt af for meget negativ energi på den ene eller den anden måde, bliver vores system overloaded, overfyldt. Stemmen fungerer som en ventil, hvor vi, ved at give vores skygger et lydudtryk, kan skabe balance i beholderen igen. Vi lukker simpelthen overtrykket ud af ballonen, så der igen kan blive ro. Mange af os kender en trang til at skrige (eller bande) højt, når noget går os virkelig på, så det ligger faktisk som en helt naturlig impuls at bruge stemmen som ventil. Vores samfund er ikke superrummeligt overfor kraftig lyd, man må helst ikke være for højrøstet, og derfor er det ikke særlig naturligt for os at rent faktisk følge vores længsel efter at lukke op for et lydudtryk – og måske fortæller vi også os selv, at det nok heller ikke vil hjælpe noget alligevel. Men det gør det! Det hjælper usigelig meget at give sine skygger et lydudtryk, og næste gang, du oplever en eller anden form for overtryk i ballonen, så vil jeg invitere dig til at eksperimentere med at give det et  intuitivt lydudtryk.

Hvilken lyd er bedst?
Vi er for det meste opdraget med, at skal man komme med lyd, så skal det lyde på en bestemt måde og være pænt og harmonisk. Mange af os har ovenikøbet forskellige hanks på det med at synge, og vi fortæller os selv eller hinanden, at vi ikke kan synge.
Hvis vi vil have fat i stemmens kraft, så er vi nødt til at overgive os til det intuitive udtryk – der hvor lyden kommer af sig selv, uden vi forsøger at kontrollere. Der hvor vi tager udgangspunkt i, hvad vi mærker i kroppen og så giver det et intuitivt udtryk indefra og ud. Med andre ord findes der altså ikke nogle rigtige eller forkerte lyde, det vigtige er, at vi overgiver os og øver os i at lade lyden flyde intuitivt.

Hvad er lydhealing for noget?
“Ethvert menneske har en helbredende stemme. Den har blot brug for at blive opdaget, trænet og husket”
citat Karina Schelde , grundlægger af Soul Voice® metoden, fra bogen Sjælens Stemme.

Vi kan alle sende energi gennem vores stemme til f.eks. et bestemt sted i kroppen. Ligesom jeg beskrev omkring det at sounde sig til forløsning, må vi gå ind i den intuitive stemme og bede den formidle healingsenergien til det sted i kroppen, der trænger. I Soul Voice® arbejdet siger vi, at lyden får en intention. Prøv selv med denne helt enkle lydhealingsøvelse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bagom sindet og ned i kroppen

Når vi benytter os af den intuitive lyd med et bevidst ønske om at ændre en tilstand eller energi i vores system, arbejder lyden af sig selv og udenfor vores kontrol. Vi kan sende lyd afsted med intention om, at den må skabe en transformation i kroppen, men vi kan ikke kontrollere præcis hvordan, den arbejder og hvor, den går hen. Det kan sagtens være, du sender din lyd afsted til maven, men måske er der også andre steder, du mærker lyden. Denne form for lydarbejde bringer  os i omgående kontakt med kroppen og kan vække følelser og programmeringer, billeder og erindringer, vi ikke anede, vi bar rundt på. Netop derfor er lyden så effektiv som terapeutisk redskab, fordi vi får fat i noget af det, som kroppen har lagret, uden vi ved det. I en terapeutisk session kan sådanne lag afsløres og blive bevidste for klienten, og nogle gange bliver lagene bare forløst, uden vi behøver at vide hvad og hvorfor.

Øvelse gør mester
Ligesom med alt andet, må vi øve og træne for at blive finetunet i denne disciplin. Træn altid på dig selv og ikke på andre. Skal man heale på andre end sig selv, skal man tage noget uddannelse og arbejde dybdegående med sig selv, før man kan forsvare at heale på andre. Stemmens lyd er MEGET kraftfuld og brugt uden den fornødne viden og erfaring, kan der laves skade. Bliver du til gengæld hos dig selv, når du øver, så er du både giver og modtager af lyden og mærker tydeligt dine egne grænser.

Dybdegående, terapeutisk arbejde
Der er alt det, du selv kan gøre, og så er der de dybder, du kan arbejde i, når du samarbejder med en professionel. Enhver situation eller tilstand i dig eller dit liv, kan du få kontakt og gå i dybden med gennem Soul Voice® arbejdet. Dybe traumer og chok vil jeg anbefale dig altid at gå til en professionel med, hvis du gerne vil forløse dem. Det er vigtigt at være tryg og holdt, hvis du skal overgive dig til at slippe dybe og mere alvorlige ting. Betragt det som en gave til dig selv og en investering i resten af dit liv. Nogle tror fejlagtigt at det er er meget konfronterende og hårdt, følelsesmæssigt arbejde, men det er det ikke. Tværtimod føles det frisættende endelig at få fat om roden af en gammel lænke og få den forløst. Uanset om vi arbejder med opløsning af energien gennem lydhealing eller gennem din egen, aktive forløsningslyd eller en kombination, arbejder vi altid i det tempo, kroppen er klar til at slippe. Det er kroppen, der styrer processen og ikke hovedet. Det sikrer, at du får lydmedicinen i den rette dosis gennem hele forløbet.

Kom godt i gang
Vil du i kontakt med din egen stemmes kraft og stifte bekendtskab med det basale indenfor lydhealing & forløsningsarbejde med stemmen, så er Soul Voice® workshop’en noget for dig. Du kan finde den næste Soul Voice® workshop i kalenderen.

Giver indlægget her anledning til spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@kraftsang.dk eller tlf. 50590960

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.